Molntjänster

cloud-servicesUnder bra många år har hemdatorer blivit allt kraftfullare. Antalet parallella processorer har ökat, fått större minne och så vidare, allt för att få en dator som känns snabb. Det har behövts eftersom de program man kör på datorn kräver allt mer kraft.

Innan persondatorn fick sitt genombrott var det vanliga på ett kontor att man hade en central dator samt en terminal per arbetsplats. Programvaror och lagring fanns centralt, och eftersom en terminal inte behövde innehålla speciellt mycket datakraft blev de nästan aldrig omoderna.

Det ligger nära till hands för företag att erbjuda ”molntjänster” där till exempel ett avancerat ritprogram ligger på en server och den PC man ansluter i stort sett bara fungerar som en terminal. Tanken har funnits länge, men datahastighet har varit ett hinder. Man måste ju kunna ladda upp och ner data till servern utan egentlig tidsfördröjning. Med tillkomsten av många fibernätverk och 4G på telefonsidan fungerar detta allt bättre, och många olika programtillverkare erbjuder nu möjlighet att köra programmen på en server. För kunden finns flera fördelar. Programmen är alltid uppdaterade, man behöver inte byta dator för att ”hänga med” nyare versioner och datalagring sker på servern. Den vanligaste modellen för betalning är månadsvis betalning.

För många företag finns en slags inbyggd finess genom att flera på företaget kan använda samma program utan att köpa flera installationer. Förvisso kan man bara arbeta en åt gången på en licens, men i många fall fungerar det.