Larmsystem – mer än larm

larmOlika typer av larmsystem har funnits i decennier. Äldre larmsystem krävde en massa kabeldragning mellan givare och central. Vid ett inbrott startades då en siren, men i övrigt aktiverades ingen speciell åtgärd. Dagens system är helt trådlösa i den betydelsen att de olika givarna kommunicerar trådlöst med en central. Vid ett inbrott startar oftast en siren, men centralen kan även skicka larm till en central. Samtidigt kan man få larm till sin telefon med bilder på de personer som orsakat larmet. Det kan ju vara ett barn som missat att larma av.

Larmsystemen kommer förstås att utvecklas vidare. Det finns redan appar till telefonen där man kan aktivera och avaktivera larmet via telefon. Om till exempel barnen har tillgång till samma app och lösenord kan man se när de kommit hem från skolan och därmed larmat av.

Systemen blir allt mera komplexa, och man kan få med fler och fler funktioner. Givare för brandlarm har funnits länge, men nyare tillbehör är till exempel läckage-vakt för diskmaskin. Även om man är hemma kan det ta ett bra tag att uppfatta att diskmaskinen läcker!

De flesta larm larmar på att någon rör sig i rummen, men lite mer avancerade system kan komplettera med skalskydd. Då känner man av om dörrar eller fönster är öppna eller öppnas. Om man vill sova extra tryggt i huset kan man alltså aktivera enbart skalskyddet på natten.