Elektroniska cigaretter är renare och mindre skadliga

e-cigarettDen elektroniska cigaretten är en batteridriven cigarettformad apparat, ofta är den väldig lik en vanlig cigarett. E cigaretter innehåller en liten behållare med vatten, propylenglykol och/eller glycerol, samt smakämnen. Vätskan förångas sedan för att skapa ”rök”. Ångan blir till rök på grund av propylenglykolen eller glycerolen och är nästintill helt luktfri. Rök och lukt försvinner inom några sekunder.

I Sverige är det fullt tillåtet att sälja elcigaretter och smakvätskor som inte innehåller nikotin. Däremot hävdar Läkemedelsverket att smakvätska som innehåller nikotin ska klassas som läkemedel och lyda under läkemedelslagen. Därmed kan försäljning av vätskor med nikotin bryta mot läkemedelslagen eftersom de inte är godkända som läkemedel i Sverige.

I och med en dom i Förvaltningsdomstolen i Malmö 2013 fastslog rätten att det var fel av Läkemedelsverket att utfärda förbud mot ett företag att sälja smakvätskor med nikotin i Sverige. Företagets försäljning ansågs tills vidare vara tillåten. Som en följd av detta domstolsbeslut finns det nu ett flertal nät- och gatubutiker i Sverige som säljer smakvätskor med nikotin.